VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia!
Call
center
+370 5 244 2244
Psichikos sveikatos klinika (8 5) 265 8564
Advanced search

Anesthesia

Register
Anesthesia
Services Price
GENERAL ANESTHESIA DURING OTHER SURGERY (INTRAVENOUS METHOD) UP TO 1 HOUR. Price €38.96
PERIPHERAL NERVE STEM ANESTHESIA Price €59.71
REGIONAL ANESTHESIA OF TOE OR FINGER Price €14.97
LOCAL INFILTRATION ANESTHESIA Price €12.55