VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Žiemos dekoracija

Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS skaityti čia

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ 4. 8 dalies 1 ir 2 priedas skaityti čia

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAS, 2015 m. balandžio 27 d. skaityti čia

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAS, 2015 m. spalio 9 d. skaityti čia

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAS, 2015 m. gruodžio 30 d. skaityti čia

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAS, 20 dalies, 2018 m. rugpjūčio 31 d. skaityti čia

PACIENTŲ DĖMESIUI

Supažindiname su poliklinikos Vidaus tvarkos taisyklėmis, 2018 m. rugpjūčio 30 d. VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. V-110 „Dėl VšĮ Centro poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ papildytomis Nuotolinės pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo tvarka:

 • Nuotolinė pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslauga (NSP paslauga) – naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, teikiama šeimos gydytojo komandos (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojas, kartu dirbantis slaugytojas) nario paslauga pacientui, jam nevykstant į įstaigą.
 • Šios paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.
 • Pacientas (ar jo atstovas pagal įstatymą arba pagal pavedimą (toliau – atstovas)), pageidaujantis gauti NSP paslaugą, kreipiasi į Poliklinikos Skambučių centrą ar bet kurią Poliklinikos registratūrą.
 •  Poliklinikos Skambučių centro arba Poliklinikos registratūros darbuotojas identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo nurodyti paciento vardą, pavardę bei 4 paskutinius asmens kodo skaitmenis, bei registruoja pacientą NSP paslaugai gauti Poliklinikos informacinėje sistemoje (toliau – IS) į šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojo (toliau – ŠG), prie kurio pacientas yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka, ar kartu dirbančio slaugytojo (toliau – ŠG komanda) artimiausią laisvą NSP paslaugai teikti skirtą tinklelio vietą, patikslina paciento (ar jo atstovo) kontaktinį telefono numerį ir informuoja, kada su juo susisieks ŠG komandos narys, nurodydamas NSP paslaugai teikti skirtą laikotarpį iš IS vizitų tinklelio.
 • ŠG komandos narys IS vizitų tinklelyje numatytu NSP paslaugos teikimo metu skambina pacientui (ar jo atstovui) IS nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ir identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo nurodyti paciento vardą, pavardę bei 4 paskutinius asmens kodo skaitmenis.
 • Pacientą registruoti NSP paslaugai gauti planine tvarka gali ir ŠG komandos narys paskutinio apsilankymo poliklinikoje metu. Šiuo atveju prieš pirmą NSP paslaugos teikimą pildomas ir duodamas pacientui pasirašyti Paciento sutikimas gauti nuotolinę pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugą.
 • Identifikavęs pacientą, ŠG komandos narys išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (vadovaudamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio NSP paslaugos teikimo.
 • Kai nusprendžiama neteikti NSP paslaugos, pacientas registruojamas apsilankymui pas ŠG komandos narį įprastine tvarka. NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:
  • negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu,
  • prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis,
  • ŠG komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros,
  • prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo, ir pan. atvejais.
 • Pacientas (ar jo atstovas) prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.
 • NSP paslaugos teikiamos vadovaujantis VšĮ Centro poliklinikos Nuotolinės pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo tvarkos aprašo bei nacionalinių teisės aktų nuostatomis.