VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Žiemos dekoracija

Norintiems gydytis VšĮ Centro poliklinikoje

Apsilankymui pas pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojus (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojus, chirurgus, slaugytojus, akušerius ginekologus, odontologus, psichiatrus, medicinos psichologus) GALITE REGISTRUOTIS internetu skaityti čia arba Skambučių centro telefonu (8 5)  244 2244.

Jei norite registruotis pas antrinės asmens sveikatos priežiūros gydytojus specialistus, turite turėti Jus gydančio gydytojo (savo šeimos gydytojo ar kito gydytojo specialisto) elektroninį siuntimą konsultacijai (forma E027, pateikta portale esveikata.lt).
Siuntimo nereikia registruojantis pas gydytoją dermatovenerologą.

Siuntimas galioja 60 dienų. Per šį laikotarpį pacientas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakyme Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka privalo užsiregistruoti asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.“

Vadovaujantis Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357, jeigu paslaugą norite gauti skubiai arba negalite laukti, arba norite kreiptis į gydytoją specialistą savo iniciatyva (neturėdamas siuntimo),– Jums gali būti suteikta mokama paslauga.

Susipažinti su VšĮ Centro poliklinikos mokamų paslaugų sąrašu ir  įkainiais galite čia.

Visi paciento duomenys, susiję su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo, siuntimo, atsakymo į siuntimą, medicininių vaizdų aprašymų, pažymų bei pažymėjimų, medicininio mirties liudijimo ir kt., tvarkomi Poliklinikos informacinėje sistemoje ir pateikiami per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, tvarkant ir užtikrinant jų atsekamumą. Pacientas (jo įgaliotas atstovas) susipažinti su įrašais gali esveikata.lt portale. Instrukcija pridedamaKaip peržiūrėti laboratorinių tyrimų atsakymus dėl COVID-19?

ATMINKITE:
• 
Dėl visų sveikatos problemų kreipkitės į savo šeimos gydytoją (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų).
• Atsiminkite savo gydytojo pavardę, kad galėtumėte sužinoti jo darbo grafiką. 
• Visuomet laiku ateikite į priėmimą – gerbkite gydytoją ir kitus pacientus.
• Negalėdami atvykti – laiku atšaukite rezervuotą laiką.
• Naudokitės nuotoline sveikatos priežiūros paslauga.

BŪTINĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ Jums suteiks tuo metu dirbantys gydytojai (vadovaujantis Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208).

Registruojantis registratūroje reikia pateikti:

suaugusiesiems – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (pasą, tapatybės kortelę ar kitą asmens dokumentą su nuotrauka) ir asmens kodu.
vaikams – lietuvišką gimimo liudijimą su asmens kodu ar kitus asmens tapatybės dokumentus.

Išsamesnė informacija tel. (8 5)  244 2244


 
VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS GYDYTOJŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS  UŽSIENIO KALBA, SĄRAŠASNorintiems tapti VšĮ Centro poliklinikos pacientu

Prie įstaigos gali prisirašyti tik:

Kiekvienas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo gali pats laisvai pasirinkti ne tik bet kurią jam patogiau pasiekiamą ar arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią viešąją arba privačią pirminės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PASP) įstaigą bei psichikos sveikatos centrą ir juose prisirašyti, bet ir gydytoją, jeigu neviršijamas nustatytas gydytojui priskirtų pacientų skaičius (t. y. apylinkė formuojama).

Prisirašyti prie pageidaujamo gydytojo gali nebūti galimybės, jei gydytojo apylinkė jau suformuota. Maksimalūs apylinkių dydžiai (prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, proporcingas etatiniam gydytojo darbo krūviui) yra nustatyti mūsų steigėjo Vilniaus miesto savivaldybės, patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Vaikų ligų gydytojo aptarnaujamoje apylinkėje (net ir suformuotoje) visuomet galite registruoti tos pačios šeimos vaikus ir vaikus, gyvenančius gydytojo aptarnaujamoje teritorinėje apylinkėje.

Norėdamas pakeisti PASP įstaigą ar psichikos sveikatos centrą, persirašyti pas kitą šeimos / vidaus ligų / vaikų ligų gydytoją ar gydytoją psichiatrą, pacientas turi kreiptis ir pateikti / užpildyti nustatytos formos prašymą.
Prašymą galima pateikti: 
• registratūroje – Pylimo g. 3, nuo 7.00 val. iki 19.45 val.; 
• savo padalinio registratūroje, nuo 7.00 val. iki 19.45 val.;
• paprastuoju paštu, adresu VšĮ Centro poliklinika, Pylimo g. 3, LT-01117, Vilnius. Prie prašymo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
• elektroniniu pašto adresu info@pylimas.lt. Elektroniniu būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu http://www.elektroninis.lt. (skenuoti ir paprastu parašu pasirašyti dokumentai yra netinkami).

  • Prašymo forma gydytis Centro poliklinikoje / Psichikos sveikatos klinikoje (registruojantis pirmą kartą) pas pasirinktą gydytoją, kuris formuoja apylinkę atsisiųskite čia; prašymo forma anglų kalba atsisiųskite čia;
  • Prašymo forma gydytis pas kitą gydytoją atsisiųskite čia 

MOKESTIS už prisirašymą ir dokumentų tvarkymą:
Pirmą kartą PASP įstaigai, į kurią kreipiasi, pacientas moka 0,29 Eur. Jei persirašęs į kitą įstaigą anksčiau nei po šešių mėnesių pacientas nori sugrįžti — moka 2,90 Eur. (Jei asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą, moka 0,29 Eur.).
Asmens sveikatos istorija naujai pasirinktai PASP įstaigai ir / ar psichikos sveikatos centrui yra PERDUODAMA per 3 darbo dienas nuo tos įstaigos prašymo gavimo dienos. Šios formos pacientui pildyti nereikia — ją pildo gydymo įstaigos.

El. prisirašymas / šeimos gydytojo keitimas per elektroninius valdžios vartus  INSTRUKCIJA

Registruojantis registratūroje poliklinikos padaliniuose (Diagnostikos centre (Pylimo g. 3), Naujamiesčio PASPC (Kalinausko g. 4), Lukiškių PASPC (Gedimino pr. 27), Senamiesčio PASPC (Pylimo g. 56), Gerosios Vilties PASPC (Gerosios Vilties g. 1A), Vytenio PASPC (Vytenio g. 59), reikia pateikti:

suaugusiesiems – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (pasą, tapatybės kortelę ar kitą asmens dokumentą su nuotrauka) ir asmens kodu.
vaikams – lietuvišką gimimo liudijimą su asmens kodu.

 

Šiuo metu Jūsų gydytoju gali tapti (formuojamos apylinkės):

VšĮ Centro poliklinikos
Naujamiesčio PASPC
K. Kalinausko g. 4 

Gydytojo specialybėGydytojo vardas, pavardė
Vidaus ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų, lenkų, anglų kalbomis Aleksandra Paradauskaitė
Vidaus ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti suaugusieji) Akvilė KizielėVšĮ Centro poliklinikos 
Gerosios Vilties PASPS
Gerosios Vilties g. 1A

Gydytojo specialybė / pastabaGydytojo vardas, pavardė
Vaikų ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai iki 18 m.) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis. Gali prisirašyti vaikai iš Ukrainos (drausti) Rasa Urbonienė
Vaikų ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai iki 18 m.) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis. Gali prisirašyti vaikai iš Ukrainos (drausti) Rasa Mingėlienė
Šeimos gydytojas iš Ukrainos (prisirašyti gali drausti suaugusieji), paslaugos teikiamos rusų kalba  Oleksandr Voloshyn

 

VšĮ Centro poliklinikos
Senamiesčio PASPC
Pylimo g. 56

Gydytojo specialybė / pastabaGydytojo vardas, pavardė
Vaikų ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai iki 18 m.) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis. Gali prisirašyti vaikai iš Ukrainos (drausti) Edita Rutkauskienė
Vaikų ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai iki 18 m.) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis. Gali prisirašyti vaikai iš Ukrainos (drausti) Lilija Halina Tomaševska
Vaikų ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai iki 18 m.) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis. Gali prisirašyti vaikai iš Ukrainos (drausti) Jūratė Lapinienė
Vaikų ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai iki 18 m.) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis. Gali prisirašyti vaikai iš Ukrainos (drausti) Jūratė Marija Aleksonienė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis Viktorija Žekevičienė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis Rasa Čiurlionienė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis Brigita Machlinecienė

 

VšĮ Centro poliklinikos
Senamiesčio PASPC
Aukštųjų Panerių šeimos gydytojo kabinetas
Agrastų g. 16

Gydytojo specialybė / pastabaGydytojo vardas, pavardė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų, anglų kalbomis Aušra Grigienė

  

VšĮ Centro poliklinikos
Senamiesčio PASPC
Trakų Vokės šeimos gydytojo kabinetas
Žalioji aikštė 3

Gydytojo specialybė / pastabaGydytojo vardas, pavardė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) Eugenija Urbonavičienė

 

VšĮ Centro poliklinikos 
Vytenio PASPC
Vytenio g. 59

Gydytojo specialybėGydytojo vardas, pavardė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti suaugusieji, poliklinikos registratūroje) Sonata Valiulienė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti suaugusieji,  poliklinikos registratūroje) Ina Pancyreva
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti suaugusieji,  poliklinikos registratūroje)
Rasa Bugenytė

 

VšĮ Centro poliklinikos
Lukiškių PASPC
Gedimino pr. 27

Gydytojo specialybė / pastabaGydytojo vardas, pavardė
Vaikų ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai iki 18 m.) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis. Gali prisirašyti vaikai iš Ukrainos (drausti) Jūratė Barzdenytė
Vaikų ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai iki 18 m.) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis. Gali prisirašyti vaikai iš Ukrainos (drausti) Lina Vičkačkaitė
Vaikų ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai iki 18 m.) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis. Gali prisirašyti vaikai iš Ukrainos (drausti) Edita Grinienė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis Violeta Našlėnienė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis  Aldona Burneikienė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis  Alvydė Raimonda Norkienė
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis  Giedrė Bagdonienė
Šeimos gydytojas (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis  Vytautas Patackas
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis
Alesia Loban
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Giedrė Astrauskaitė 
Šeimos gydytoja (prisirašyti gali drausti vaikai ir suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Aurelija Zagreckienė
Vidaus ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis Tatjana Kunčinienė
Vidaus ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis Rasa Girkantienė
Vidaus ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis Irena Taresėlė Daukšienė
Vidaus ligų gydytoja (prisirašyti gali drausti suaugusieji) / asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, rusų kalbomis Eugenija Vilutienė