VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia!

Apie kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos išduotų dokumentų duomenų suvedimą į ESPBI IS

2021 09 14

Vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 42punkto nuostatomis, į esveikata.lt gali būti pateikti duomenys apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 152 „Dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, ar duomenys apie persirgimą COVID-19 liga, vadovaujantis asmens pateiktu kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotu dokumentu, patvirtinančiu paskiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga.

Į esveikata.lt informacinę sistemą turi būti pateikti: 

Duomenys, susiję su atliktu skiepijimu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina

 • COVID-19 vakcinos pavadinimas 
 • skiepo serijos numeris
 • dozės eilės numeris 
 • skiepijimo data 
 • šalis, kurioje asmuo paskiepytas 
 • dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas 
 • dokumento data 
 • dokumento numeris (neprivaloma). 

Vakcinos pavadinimas (vakcina yra registruota Bendrijos vaistinių preparatų registre): 

 • Comirnaty (kitose šalyse suteiktas pavadinimas Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine);
 • Spikevax (anksčiau suteiktas pavadinimas COVID-19 Vaccine Moderna);
 • Vaxzevria (anksčiau suteiktas pavadinimas COVID-19 Vaccine AstraZeneca); 
 • COVID-19 Vaccine Janssen.

Duomenys, susiję su persirgimu COVID-19 liga:

 • atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas
 • rezultatas
 • tyrimo data
 • šalis, kurioje asmeniui buvo atliktas tyrimas
 • dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas
 • dokumento data
 • dokumento numeris (neprivaloma).

Siekiant užtikrinti duomenų atsekamumą ir pagrįstumą, į ESPBI IS privalo būti pateiktos visų originalių dokumentų skaitmeninės kopijos.
Prašome įsitikinti, kad Jūsų turimuose dokumentuose yra nurodyti išsamūs aukščiau aprašyti duomenys apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina ar duomenys apie persirgimą COVID-19 liga.

Jeigu Jūsų dokumentai yra tinkami ir Jūs esate prisirašęs prie VšĮ Centro poliklinikos teisės aktų nustatyta tvarka, prašome pateikti raštišką prašymą VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus vardu dėl savo asmens sveikatos duomenų suvedimo į ESPBI IS kartu su originalių faktą patvirtinančių dokumentų skaitmeninėmis kopijomis.

Prašymą galima pateikti vieningu elektroninio pašto adresu skiepai@pylimas.lt .
Kartu su prašymu turi būti pateikiamos ir originalių faktą patvirtinančių dokumentų skaitmeninės kopijos bei asmens tapatybės dokumento skaitmeninė kopija.
Prašymo forma: https://www.pylimas.lt/assets/formos/prasymas-pacientams.pdf