deco 3
Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Komisijos ir darbo grupės

VšĮ Centro poliklinikos darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją įstaigoje, pagal koordinuojamas sritis:

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams Vaiva Almašova
Tel. (8 5) 251 4031, el. paštas vaiva.almasova@pylimas.lt

Vyriausioji finansininkė Antanina Bacienė
Tel. (8 5) 251 4022, el. paštas antanina.baciene@pylimas.lt

Vidaus medicinos audito vadovė Vitalija Gelžinytė
Tel. (8 5) 251 4030, el. paštas vitalija.gelzinyte@pylimas.lt

Pirminės asmens sveikatos priežiūros administratorė Džiuginta Morkūnaitė
Tel. (8 5) 260 9640, el. paštas dziuginta.morkunaite@pylimas.lt

Antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorė Laima Skrickienė
Tel. (8 5) 251 4088, el. paštas laima.skrickiene@pylimas.lt

Pirminės asmens sveikatos priežiūros vyriausioji slaugos administratorė Aistė Raulušaitienė
Tel. (8 5) 261 9508, el. paštas aiste.raulusaitiene@pylimas.lt

Juristė Erika Mažeikaitė
Tel. (8 5) 231 3166, el. paštas erika.mazeikaite@pylimas.lt

VšĮ Centro poliklinikos darbo taryba:

Pirmininkė: Orlovskytė Agneta   
Sekretorė: Bikaitė Justina  
Česnulevičienė Zita 
Patackas Vytautas 
Maziliauskienė Dalia
Kuzmickas Kęstutis
Triaušienė Birutė
Jasiukevičienė Lina
Šumskienė Jelena
Radavičienė Dalia
Strelčiūnienė Aldona

Darbo tarybos el.paštas: darbotaryba.centropol@gmail.com