VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

VšĮ Centro poliklinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, teikiant šeimoms ankstyvojo lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų taikymu

2022 01 05

                  

VšĮ Centro poliklinika, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvoje stinga kompleksinių, t. y. orientuotų į prevenciją, o ne į susidariusios problemos eliminavimą, paslaugų (nuolat augantis galimo smurto prieš vaikus pranešimų skaičius, auganti socialinė atskirtis, vaikų raidos problemos tik dar labiau patvirtina netinkamą problemų sprendimo būdą, t. y. didžioji dalis vykdomų programų ir projektų bei specialistų teikiamos paslaugos yra orientuotos į pasekmių, o ne priežasčių šalinimą), inicijavo projektą „VšĮ Centro poliklinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, teikiant šeimoms lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų taikymu“, kurio tikslas – pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, užtikrinant prevencijos gerinimą ir sveikatos netolygumų mažinimą. Projektui įgyvendinti suformuluotas uždavinys – pagerinti VšĮ Centro poliklinikos infrastruktūrą, įsigyjant tikslines transporto priemones ir medicinos priemones, reikalingas šeimų lankymo paslaugų teikimui, apmokyti projekto veiklas vykdysiančius specialistus teikti šeimų lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų integracija. Projekto tikslinė grupė – šeimos, kuriose vienas iš asmenų yra besilaukianti moteris iki 22 nėštumo savaitės (prioritetas: pirmą kartą gimdančios, jauno amžiaus < 21 m. ir vyresnio amžiaus > 40 m. moterys), kurioms bus teikiamos šeimų lankymo paslaugos (bus prižiūrimos iki vaikui sukaks 2 metai). Tiesioginę šio projekto naudą gaus ne mažiau kaip 50 tikslinės grupės asmenų projekto vykdymo laikotarpiu (projekto pabaiga 2024 m. balandžio 30 d.) ir ne mažiau kaip 50 tikslinės grupės asmenų per metus – projekto tęstinumo laikotarpiu. Netiesioginę projekto naudą gaus tikslinės grupės asmenų vaikai, tikslinės grupės asmenis lankysiantys specialistai. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės žindomų naujagimių skaičius, skiepijamų kūdikių skaičius, galimai sumažės nėščiųjų, kurios nėštumo laikotarpiu rūko ar vartoja alkoholį, galimai sumažės antrojo nėštumo kol pirmajam vaikui sukaks 2 metai skaičius; pagerės vaikų fizinė raida; pagerės tėvų rūpinimosi vaikais ir emocinio ryšio įgūdžiai; sumažės socialinės rizikos šeimų skaičius dėl vaikų nepriežiūros; sumažės smurto prieš vaikus atvejų, atitinkamai ir hospitalizacijų skaičius. Projektu nesiekiama pelno, jis skirtas viešiesiems interesams tenkinti ir finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Paramos lėšos – 123 230,48 Eur.