VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga

2011 12 01

VšĮ Centro poliklinika kartu su partneriais VšĮ Vilniaus rajono centrine poliklinika ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika įgyvendino projektą „Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga“ (toliau – Projektas), finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.
Projekto tikslinės grupės: pacientai, gydytojai, slaugytojai ir kt. specialistai.
Projekto tikslas: užtikrinti prieinamas, kokybiškas, savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas slaugomiems pacientams namuose, sukuriant mobilias slaugytojų darbo vietas, VšĮ Centro poliklinikoje, VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje, VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje, įdiegus slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninę valdymo sistemą.

Projektas parengtas siekiant:

 • Užtikrinti nepertraukiamą ir pastovią sveikatos priežiūrą gyventojams.
 • Pagerinti ir užtikrinti gydymo, slaugos paslaugų kokybę pacientams jų namuose.
 • Sukurti saugią, autorizuotą prieigą prie pacientų sveikatos dokumentų bet kuriuo laiku, bet kurioje vietoje.

Projekto rezultatai:

 • Slaugos namuose informacinė sistema.
 • Prisirašymas prie poliklinikos internetu.
 • Slaugos paslaugų namuose užsisakymas internetu.
 • Mobilios slaugytojų darbo vietos.

Nauda pacientui

 1. Negalintiems apsilankyti įstaigoje sudaroma galimybė gauti profesionalias, susistemintas, efektyvias, prieinamas, kokybiškas paslaugas.
 2. Sudaryta galimybė internetu prisirašyti prie poliklinikos ir užsisakyti slaugos paslaugas namuose.
 3. Padidės slaugos paslaugų namuose prieinamumas, bus išsaugotas pacientų savarankiškumas gyvenamojoje aplinkoje, skatinama jų savirūpa, mažinama socialinė atskirtis.
 4. Pacientams namuose slaugytojos su specializuota kompiuterizuota įranga galės pamatuoti, įvertinti elektrokardiogramą, kraujo spaudimą, pulsą, kūno temperatūrą, kraujo įsotinimą deguonimi, gliukozės kiekį kraujyje ir kitus medicininius rodiklius.

Nauda sveikatos priežiūros specialistams

 1. Kompiuterizuota įstaigų medicininė veikla ir pacientų įrašai bus elektroninėje medicininėje istorijoje, kuriuos sveikatos priežiūros specialistai galės peržiūrėti realiu laiku.
 2. Įsteigtos mobilios slaugytojų darbo vietos t. y. pacientams namuose slaugytojos su specializuota kompiuterizuota įranga galės pamatuoti ir įvertinti medicininius rodiklius.
 3. Sveikatos priežiūros specialistai vykdys paskyrimus pacientams, formuos vizitų planus slaugytojams ir kt. informacinėje sistemoje.
 4. Bus atsisakyta slaugos paslaugų dokumentų pildymo rankiniu būdu, internetu užsiregistravusių asmenų duomenų suvedimo.

Slaugos paslaugos teikiamos pacientams dėl sveikatos būklės negalintiems atvykti į polikliniką:

 • Pacientams, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
 • Pacientams, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
 • Pacientams, kuriems reikalingos paliatyviosios pagalbos paslaugos.
 • Asmenims su negalia.
 • Senyvo amžiaus asmenims.
 • Pacientams, kuriems reikalingos slaugos paslaugos namuose.