VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Pacientų, sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūra, taikant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį

2020 10 26

image001VšĮ Centro poliklinikai (toliau – Projekto vykdytojas) 2020 m. spalio 14 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašius iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0013 sutartį, Projekto vykdytojas kartu su partneriu VšĮ Baisogalos pirminės asmens sveikatos priežiūros centru (toliau – Partneris) įgyvendina naują projektą „Pacientų, sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūra, taikant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį“.

Projektas skirtas 08.4.2-ESFA-K-616 priemonės „Sveikatos priežiūros priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 9 p. nurodytai veiklai įgyvendinti.
Projekto tikslas – padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis praktikoje, pritaikant inovatyvų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį. Tikslui pasiekti numatoma sukurti ir įdiegti Projekto vykdytojo ir Partnerio įstaigose inovatyvų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis. Numatoma, kad tiesioginę projekto naudą pajus projekte dalyvaujantys prie Projekto vykdytojo ir Partnerio įstaigų prisirašę poliligoti pacientai taip pat Projekto vykdytojo ir Partnerio specialistai dalyvavę mokymuose. Įdiegus modelį, bus patenkintas poliligotų pacientų poreikis gauti efektyvias, kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nes paslaugų teikimas bus labiau koordinuotas, kompleksiškas, pasižymės sisteminiu požiūriu į tokių pacientų sveikatos priežiūrą, dėl ko bus efektyviau kovojama su lėtinėmis ligomis ir jų pasekmėmis, atitinkamai mažės hospitalizacijų ir rehospitalizacijų skaičius, bus mažinamas sergamumas ir skatinamas sveikas senėjimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai.
Projekto biudžetas – 909 876,14 Eur (Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos).