VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Projektas „Better live the end of Life“

2016 01 04
projektas Geresnis gyvenimas gyvenimo pabaigoje 2015 2017

    Nuo 2015 m.  rugsėjo mėnesio VšĮ Centro poliklinika dalyvauja tarptautiniame projekte „Geresnis gyvenimas gyvenimo pabaigoje“, finansuojamame iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Dvejus metus (2015–2017 m.) Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos ir Lietuvos  (VšĮ Centro poliklinikos)  sveikatos priežiūros specialistai bendradarbiaus, dalinsis gerąja patirtimi ir tobulins darbuotojų, dirbančių su paliatyviaisiais pacientais kvalifikacinius įgūdžius. Projekte dalyvaus VšĮ Centro poliklinikos Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos bei Psichikos sveikatos klinikos darbuotojai.
   Projekto tikslas – sveikatos priežiūros specialistų, pacientų ir jų artimųjų bendradarbiavimo skatinimas, teikiant visapusiškas asmens sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos paslaugas gyvenimo pabaigoje.
   Uždaviniai:
Remiantis partnerių šalių gerąja praktika, vystyti ir kelti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių su pacientais, kuriems reikalinga paliatyvioji pagalba ar socialinės paslaugos gyvenimo pabaigoje, kvalifikacinius įgūdžius, juos vertinti bei skatinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, teikiant kokybiškas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas.
   Projekto metu siekiama sukurti ir praktiškai išbandyti Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo gyvenimo pabaigoje modelį, atitinkantį Europos Sąjungos standartus.
   Projekto metu planuojami 5 tarptautiniai susitikimai, vyksiantys kiekvienoje šalyje narėje. Juose bus galimybė pasidalinti rezultatais ir planuoti tolesnius žingsnius. Pirmasis projekto administratorių susitikimas įvyko 2015 m.  lapkričio 23–27 dienomis Prancūzijoje, Creteile. Jo metu susipažinta su visais projekte dalyvaujančiais partneriais ir jų atstovaujamomis organizacijomis. Aptarta ir suderinta kiekvieno projekto partnerio veiklų įgyvendinimo diagrama, atsiskaitymo procedūros, suderinta projekto techninio komiteto sudėtis bei kitos veiklos.
   Įgyvendinus projektą bus patobulinti sveikatos priežiūros specialistų profesiniai įgūdžiai, teikiant kokybiškas ir savalaikes sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas pacientams jų gyvenimo pabaigoje.