VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje

2019 03 07

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA ĮGYVENDINO ES PARAMOS PROJEKTĄ „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE“

VšĮ Centro poliklinika ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. kovo 7 d. pasirašė „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje“ projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-002), finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinimo ir administravimo sutartį.

Projekto santrauka. Įvertinusi sparčiai didėjantį visuomenės senėjimą ir augantį sergančiųjų skaičių Vilniaus miesto savivaldybėje, viešoji įstaiga Centro poliklinika, siekdama laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendina projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje“, kurio tikslas – padidinti viešosios įstaigos Centro poliklinikos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto metu įsigyta medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, taip pat atliktos dalies patalpų remontas, pertvarkant jas į trūkstamus paslaugoms teikti šeimos gydytojų komandų kabinetus ir užtikrinant didesnį paslaugų prieinamumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėnesių.

Projekto biudžetas – 1 168 168 Eur, iš jų:

  • ES parama (ES fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos) – 1 018 763 Eur,
  • VšĮ Centro poliklinikos lėšos – 149 405 Eur.

Projekto nauda. Įgyvendinus projektą patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jos tapo kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko atliekama daugiau prevencinių programų, greičiau diagnozuojamos ligos ir atitinkamai sutrumpėjo gydymo laikas. Tokiu būdų prisidedama prie sergamumo mažinimo ir sveiko senėjimo. Numatoma, kad tiesioginę projekto naudą pajus apie 60 tūkst. vaikų ir vyresnių nei 55 m. asmenų.