VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektas

Mokymosi visa gyvenima programa

VšĮ Centro poliklinika įgyvendino Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Atvejo vadybos metodo taikymas pacientams namuose teikiant integruotas psichikos sveikatos, slaugos ir socialines paslaugas“ (LLP-LdV-PLM-2013-LT-0958)

Projekto vykdytojas – VšĮ Centro poliklinika.
Projekto partneris – CONSORZIO S.G.S., Italija, Abruzzo regionas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2013-07-01 iki 2013-12-31
Projekto tikslas – naujų gebėjimų ir įgūdžių įgijimas komandinio darbo principu organizuojant ir teikiant integruotas, kompleksines paslaugas poliklinikos pacientams namuose, pritaikant atvejo vadybos metodą.

Projekto uždaviniai:

  1. Komandinio darbo įgūdžių gerinimas, pritaikant atvejo vadybos metodą, darbe su pacientais nuolat slaugomais namuose, teikiant integruotas slaugos ir socialines paslaugas. Darbo vietos principu slaugytojai ir socialiniai darbuotojai įgaus praktinių įgūdžių, Italijoje partnerių taikomo atvejo vadybos metodo, konkrečiam suaugusiam pacientui.
  2. Komandinio darbo įgūdžių gerinimas, pritaikant atvejo vadybos metodą, darbe su psichikos sutrikimus turinčiais pacientais namuose. Darbo vietos principu slaugytojai, socialiniai darbuotojai, psichologas įgaus praktinių įgūdžių, partnerių Italijoje taikomo atvejo vadybos metodo, konkrečiam psichinę negalią turinčiam pacientui. 
  3. Integruojant gerąją partnerių patirtį, parengti atvejo vadybos metodo taikymo metodiką poliklinikoje.

Projekto metu 5 poliklinikos specialistai - Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos 2 slaugytojai ir 1 socialinis darbuotojas bei Psichikos sveikatos klinikos 1 socialinis darbuotojas ir 1 psichologas 2 savaites (2013-10-06–2013-10-19) stažavosi Italijoje.

Projekto rezultatai:

  1. 5 poliklinikos darbuotojai, atlikdami praktiką darbo vietos principu įgavo žinių atvejo vadybos metodo taikymui organizuojant ir teikiant paslaugas pacientui namuose. Įgytos žinios perduotos poliklinikos specialistams, parengtas detalus stažuotės metu įgytų žinių pristatymas.
  2. 5 poliklinikos darbuotojai gavo Europass mobilumo dokumentą, patvirtinantį stažuotės metu įgytas žinias.
  3. Susisteminus darbuotojų stažuotės metu įgytas žinias, parengta atvejo vadybos metodo taikymo metodika, teikiant paslaugas poliklinikos pacientams namuose.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Pateikta medžiaga apie projektą ir jo vykdymo veiklą atspindi VšĮ Centro poliklinikos kaip autoriaus nuomonę.