VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

EHR-Qth projektas

eurorec eu

VšĮ Centro poliklinika, rekomenduojant Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, buvo įtraukta į EUROREC Institute (toliau – EuroRec) vykdomo EHR-Qtn projekto dalyvius. EuroRec yra nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, skatinanti Europoje naudoti aukštos kokybės elektroninių sveikatos įrašų sistemas (toliau – EHRs). EuroRec yra įgaliota Europos sertifikavimo įstaiga ir viena iš jos pagrindinių misijų – palaikyti ir skatinti EHRs sertifikavimą bei pagal nustatytus ir apibrėžtus funkcinius ir kitus kriterijus atlikti EHRs testavimą ir įvertinimą.

EuroRec EHR-Qtn projektas apima 27 Europos Sąjungos šalis. Lietuva yra viena iš projekto dalyvių, kuriai atstovauti šiame projekte pasirinkta VšĮ Centro poliklinika. EHR-Qtn projekto tikslas – siekti sistemingų ir aukštos kokybės e. sveikatos produktų plėtojimo Europoje, skatinant ir sudarant galimybes informacinių technologijų srityje veikiantiems medicininių programinių įrangų kūrėjams sertifikuoti e. sveikatos produktus, ypatingai elektroninių sveikatos įrašų sistemas, pagal „EuroRec EHR Quality Seal“ kokybės standartus. Projekto metu siekiama bent dvidešimtyje projekto dalyvių šalių jų kalba parengti bei įteisinti EurRec sertifikavimo įrankius ir procedūras bei su jomis supažindinti sveikatos sektoriaus įstaigas, informacinių technologijų srityje veikiančius medicininių programinių įrangų kūrėjus, taip pat – e. sveikatos politikos Europoje formuotojus. Detalesnė informacija apie EuroRec bei EHR-Qtn projektą pateikta www.eurorec.org.

VšĮ Centro poliklinika, kaip EHR-Qtn projekto dalyvė, 2012 metų sausio 26 dieną suorganizavo konferenciją, kurioje buvo pristatyta:

 1. E. sveikatos strategija Lietuvoje ir jos įgyvendinimas - pranešėjas N. Dučinskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Bendrųjų reikalų departamento E. sveikatos skyriaus vedėjas.
 2. EuroRec ir EHR-Qtn projektas – pranešėjas Prof. Dr. Georges De Moor, EuroRec prezidentas, EHR-QTN projekto koordinatorius.
 3. Sveikatos įstaigų integracija (IHE - Integrating the Healthcare Enterprise), EuroRec Seal (kokybės standartas) ir jo patvirtinimas – pranešėjas Morten Bruun-Rasmussen, ProRec – Danijos atstovas.
 4. EHR funkcinių kriterijų EuroRec saugykla, EHR kokybės ženklinimas ir sertifikavimas Belgijoje – pranešėjas Dr. Jos Devlies, EuroRec iždininkas, ProRec – Belgijos atstovas, EHR-QTN projekto koordinatorius.

„EuroRec EHR Quality Seal” kokybės standartus lietuvių kalba galima rasti www.eurorec.org.

Konferencijos pranešimai

 1. Lietuvos e. sveikatos sistemos 2012–2020 metų strategijos vizijos metmenys – pranešėjas N. Dučinskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Bendrųjų reikalų departamento E. sveikatos skyriaus vedėjas. skaityti čia
 2. EuroRec, Quality Labelling and Certification, EHR systems, ...and general trends – pranešėjas Prof. Dr. Georges De Moor, EuroRec prezidentas, EHR-QTN projekto koordinatorius. skaityti čia
 3. 15 years experience with Quality Labelling and Certification - pranešėjas Morten Bruun-Rasmussen, ProRec – Danijos atstovas. skaityti čia
 4. EuroRec Functional Statements Repository – pranešėjas Dr. Jos Devlies, EuroRec iždininkas, ProRec – Belgijos atstovas, EHR-QTN projekto koordinatorius. skaityti čia 
 5. EuroRec Seal Preparing a certification session – pranešėjas Morten Bruun-Rasmussen, ProRec – Danijos atstovas. skaityti čia
 6. INTEGRATING THE HEALTHCARE ENTERPISE – pranešėjas Morten Bruun-Rasmussen, ProRec – Danijos atstovas. skaityti čia
 7. QUALITY ASSESSMENT OF EHR SYSTEMS IN BELGIUM. skaityti čia