VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Projektai

 • Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra

  2021 02 03

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais valstybės įmone Registrų centru, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis, viešąja įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, viešąja įstaiga Klaipėdos universitetine ligonine, viešąja įstaiga Centro poliklinika ir viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi įgyvendina  projektą Nr. Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0001 „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra“ (toliau – Projektas).

  Skaityti plačiau
 • Projektas „PACIENTŲ, SERGANČIŲ DVIEM IR DAUGIAU LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SVEIKATOS PRIEŽIŪRA, TAIKANT INOVATYVŲ IR EFEKTYVŲ PASLAUGŲ TEIKIMO MODELĮ“

  2020 10 26

  VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA KARTU SU PARTNERIU VŠĮ BAISOGALOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRU ĮGYVENDINA NAUJĄ PROJEKTĄ „PACIENTŲ, SERGANČIŲ DVIEM IR DAUGIAU LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SVEIKATOS PRIEŽIŪRA, TAIKANT INOVATYVŲ IR EFEKTYVŲ PASLAUGŲ TEIKIMO MODELĮ“

  Skaityti plačiau
 • Apie EUPAP projektą

  2020 09 08

  VšĮ Centro poliklinika, kartu su kitomis organizacijomis iš devynių ES valstybių narių (Švedijos, Portugalijos, Rumunijos, Ispanijos, Vokietijos, Danijos, Belgijos, Italijos ir Maltos), nuo 2019 m. kovo 1 d. pradėjo dalyvauti projekte „EUPAP – fizinio aktyvumo receptas“. Šis trijų metų projektas skirtas perimti Švedijos fizinio aktyvumo skyrimo metodą, t.y. recepto fiziniam aktyvumui išrašymą. Šis metodas suteikia galimybę įvairioms gyventojų grupėms stiprinti jų fizinį aktyvumą, užkirsti kelią įvairioms ligoms ir t.t. Projektas finansuojamas ES Sveikatos programos fondo lėšomis.

  Skaityti plačiau
 • Projektas „YOUNG50“

  2019 07 13

  Centro poliklinika dalyvauja naujame tarptautiniame projekte. Širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirtingumo Europos Sąjungoje priežastis, todėl šių ligų prevencijai skiriamas itin didelis dėmesys. Šių metų gegužės mėnesį prasidėjo iš dalies Europos Komisijos finansuojamas jungtinis projektas „YOUNG50“.

  Skaityti plačiau
 • „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE“

  2019 03 07

  VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE“

  VšĮ Centro poliklinika ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. kovo 7 d. pasirašė „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje“ projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-002), dalinai finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinimo ir administravimo sutartį.

  Skaityti plačiau
 • Projektas „VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Vilniaus mieste“

  2019 01 18

  Vilniaus m. sav. sergamumas tuberkulioze ypač paplitęs ir kiekvienais metais susirgimų tuberkulioze registruojama vis daugiau. Esminė tuberkuliozės plitimo problema yra ta, kad apie 30 proc. visų tuberkulioze sergančių pacientų yra nuolatinio darbo neturintys asmenys, kurie dėl motyvacijos ar socialinės paramos stokos, pažeidžia ar nutraukia gydymo kursą, o nebaigtas gydymas yra viena pagrindinių priežasčių, sąlygojančių atsparios vaistams tuberkuliozės formos užkrato plitimą. Kovai su tuberkulioze 2017 m. VšĮ Centro poliklinikoje buvo įkurtas Vilniaus m. sav. tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (toliau – DOTS) kabinetas. 

  Skaityti plačiau
 • projektas Geresnis gyvenimas gyvenimo pabaigoje 2015 2017

  Projektas „Better live the end of Life“

  2016 01 04

  Nuo 2015 m.  rugsėjo mėnesio VšĮ Centro poliklinika dalyvauja tarptautiniame projekte „Geresnis gyvenimas gyvenimo pabaigoje“, finansuojamame iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Dvejus metus (2015–2017 m.) Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos ir Lietuvos  (VšĮ Centro poliklinikos)  sveikatos priežiūros specialistai bendradarbiaus, dalinsis gerąja patirtimi ir tobulins darbuotojų, dirbančių su paliatyviaisiais pacientais kvalifikacinius įgūdžius. Projekte dalyvaus VšĮ Centro poliklinikos Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos bei Psichikos sveikatos klinikos darbuotojai.

  Skaityti plačiau
 • Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga

  2011 12 01

  VšĮ Centro poliklinika kartu su partneriais VšĮ Vilniaus rajono centrine poliklinika ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika įgyvendina projektą „Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga“.

  Skaityti plačiau
 • eurorec eu

  EHR-Qth projektas

  VšĮ Centro poliklinika, rekomenduojant Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, buvo įtraukta į EUROREC Institute (toliau – EuroRec) vykdomo EHR-Qtn projekto dalyvius.

  Skaityti plačiau
 • Kultūros receptas

  Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Mokytojų namais, Centro bei Šeškinės poliklinikomis pristato projektą „Kultūros receptas“.

  Skaityti plačiau
 • Mokymosi visa gyvenima programa

  Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektas

  VšĮ Centro poliklinika įgyvendino Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Atvejo vadybos metodo taikymas pacientams namuose teikiant integruotas psichikos sveikatos, slaugos ir socialines paslaugas“.

  Skaityti plačiau