VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Pažymėjimo apie vaiko gimimą išdavimo tvarka

2016 03 01

Rašytinį prašymą išduoti pažymėjimą apie vaiko gimimą, jei vaikas gimė ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turi pateikti moteris, laikanti save vaiko motina. Prašymą moteris (arba notaro patvirtintas įgaliotas asmuo) pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurios aptarnaujamų gyventojų sąrašą ji įrašyta, vadovui.

 Parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl Pažymėjimo apie vaiko gimimą išdavimo tvarkos patvirtinimo