VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Žiemos dekoracija

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) informuoja

2022 07 12

Pensinio amžiaus asmenims, siekiant įvertinti specialiuosius poreikius, patiems vykti į NDNT nebūtina. Prašymą nustatyti specialiuosius poreikius (kartu su asmens dokumento kopija ir 3x4 cm nuotrauka) NDNT galima atsiųsti paštu, jį atnešti gali asmens artimieji ar kiti atstovai. Dėl klausimyno užpildymo su asmeniu susisiekia savivaldybės paskirtas socialinis darbuotojas, todėl pačiam asmeniui papildomai niekur kreiptis nereikia. Užpildęs klausimyną, socialinis darbuotojas NDNT jį pateikia pats. 
Atlikę specialiųjų poreikių vertinimą, NDNT jį išsiunčia paštu.
Jei pensinio amžiaus asmuo dėl sveikatos būklės pats negali užpildyti prašymo ir jo pasirašyti, jį užpildyti ir pasirašyti gali asmens atstovai. Jais laikomi asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas), įgaliotas atstovas, asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas.