VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Korupcijos prevencija

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA SAKO “NE“ KORUPCIJAI

Gerbiami Pacientai,

Siekdami užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų, VšĮ Centro poliklinika sako „NE“ KORUPCIJAI.

Jeigu įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, prašome mus informuoti pasitikėjimo telefonu (8 5) 261 3505.

Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens dokumentų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena.

Pagarbiai
VšĮ Centro poliklinika
Direktorius dr. K. ŠtarasCENTRO POLIKLINIKAI SUTEIKTAS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDAS, įsakymą rasite čia


 

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS


 

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškus: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004.

Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens dokumentų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.“

Sveikatos apsaugos ministerija 


KORUPCIJOS PREVENCIJA: KĄ TURI ŽINOTI PACIENTAS skaityti čia

VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-6 DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE PROGRAMOS 2017–2019 METAMS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

KORUPCIJOS PREVENCIJOS CENTRO POLIKLINIKOJE PROGRAMA skaityti čia PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017–2019 METAMS PRIEMONIŲ PLANAS skaityti čia

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2016 M. skaityti
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2015 M. skaityti

 VšĮ Centro poliklinika siekia, kad teikiant pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų. Įstaiga kviečia visus gyventojus dėl LR baudžiamajame kodekse nustatytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų: kyšininkavimo (225 str.), prekybos poveikiu (226 str.), papirkimo (227 str.), piktnaudžiavimo tarnyba (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimo (229 str.) ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą, kreiptis į:

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams Vaiva Almašova
Tel. (8 5) 251 4031, el. paštas vaiva.almasova@pylimas.lt, kab. Nr.: DC 3

Vyriausioji finansininkė Antanina Bacienė
Tel. (8 5) 251 4022, el. paštas antanina.baciene@pylimas.lt, kab. Nr.: NF 610

Vidaus medicinos audito vadovė Vitalija Gelžinytė
Tel. (8 5) 251 4030, el. paštas vitalija.gelzinyte@pylimas.lt, kab. Nr.: NF 606

Pirminės asmens sveikatos priežiūros administratorė Džiuginta Morkūnaitė
Tel. (8 5) 260 9640, el. paštas dziuginta.morkunaite@pylimas.lt, kab. Nr.: NF 602

Antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorė Laima Skrickienė
Tel. (8 5) 251 4088, el. paštas laima.skrickiene@pylimas.lt, kab. Nr.: DC 222

Pirminės asmens sveikatos priežiūros vyriausioji slaugos administratorė Aistė Raulušaitienė
Tel. (8 5) 261 9508, el. paštas aiste.raulusaitiene@pylimas.lt, kab. Nr.: NF 604

Juristė Erika Mažeikaitė
Tel. (8 5) 231 3166, el. paštas erika.mazeikaite@pylimas.ltkab. Nr.: DC 4,

Personalo skyriaus vedėja Nadežda Mockienė
Tel. (8 5) 251 4018, el.paštas nadezda.mockiene@pylimas.lt, kab. Nr: NF 605.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA IR VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA RAGINA PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ

VšĮ Centro poliklinika atkreipia gyventojų dėmesį, tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas suteikta teisė tik Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Į šias įstaigas gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie asmens sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Atkreipiame dėmesį, kad bus užtikrintas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Atkreipiame dėmesį, kad LR įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė LR baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.