VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Žiemos dekoracija

Korupcijos prevencija

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA SAKO „NE“ KORUPCIJAI

Siekdami užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų, VšĮ Centro poliklinika sako „NE“ KORUPCIJAI.

Jeigu įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, prašome mus informuoti pasitikėjimo telefonu (8 5) 261 3505.

Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens dokumentų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena.VšĮ Centro poliklinika siekia, kad teikiant pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų. Įstaiga kviečia visus gyventojus dėl LR baudžiamajame kodekse nustatytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų: kyšininkavimo (225 str.), prekybos poveikiu (226 str.), papirkimo (227 str.), piktnaudžiavimo tarnyba (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimo (229 str.) ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą, kreiptis į:

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams Vaiva Almašova
Tel. (8 5) 251 4031, el. paštas vaiva.almasova@pylimas.lt, kab. Nr.: DC 3

Vyriausioji finansininkė Ana Jodko
Tel. (8 5) 251 4022, el. paštas ana.jodko@pylimas.lt, kab. Nr.: NF 610

Vidaus medicinos audito vadovė Vitalija Gelžinytė
Tel. (8 5) 251 4030, el. paštas vitalija.gelzinyte@pylimas.lt, kab. Nr.: NF 606

Pirminės asmens sveikatos priežiūros administratorė Džiuginta Morkūnaitė
Tel. (8 5) 260 9640, el. paštas dziuginta.morkunaite@pylimas.lt, , kab. Nr.: NF 602

Antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorė Laima Skrickienė
Tel. (8 5) 251 4088, el. paštas laima.skrickiene@pylimas.lt, kab. Nr.: DC 222

Pirminės asmens sveikatos priežiūros vyriausioji slaugos administratorė Aistė Raulušaitienė
Tel. (8 5) 261 9508, el. paštas aiste.raulusaitiene@pylimas.lt, kab. Nr.: NF 604


 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA IR VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA RAGINA PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ

VšĮ Centro poliklinika atkreipia gyventojų dėmesį, tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas suteikta teisė tik Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Į šias įstaigas gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie asmens sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Atkreipiame dėmesį, kad bus užtikrintas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė LR baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos  antikorupcinės socialinės reklamos vaizdo įrašas, žiūrėti čia


 
KORUPCIJOS PREVENCIJA: KĄ TURI ŽINOTI PACIENTAS, skaityti čia


 
VŠĮ CENTRO POLIKLINIKAI SUTEIKTAS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDAS, skaityti čia


 
VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS, skaityti čia


 
VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS INFORMACIJA APIE PAREIGYBES, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, VADOVAUJANTIS LR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO NUOSTATOMIS, skaityti čia


 
VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS PARAMOS INICIJAVIMO, GAVIMO, TEIKIMO, APSKAITOS, VIEŠINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS, skaityti čia


 
VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS, skaityti čia 


 
PACIENTŲ APKLAUSA DĖL KORUPCIJOS APRAIŠKŲ TEIKIANT ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS: 2021, 2020, 2019


 
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS IŠVADOS, 2019 M.


 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE PROGRAMOS 2017–2019 METAMS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮSAKYMAS, skaityti čia
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE 2017–2019 METAMS PROGRAMA skaityti čia 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2017–2019 M.skaityti čia 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2016 Mskaityti 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2015 Mskaityti Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškus
: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004

Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens dokumentų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.“