VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Kviečiame dirbti PROJEKTŲ SPECIALISTĄ (Ę)-KOORDINATORIŲ (-Ę

Skelbimo data: 2019-05-01

Siūlome darbą PROJEKTŲ SPECIALISTUI (EI)-KOORDINATORIUI (-EI), dirbti 1,0 etato darbo krūviu PROJEKTŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUJE.

Darbo pobūdis:

- viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas, vykdymas;
- konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais;
- darbas su CVP IS, CPO, el. pirkimų vykdymas;
- pasiūlymų rengimas viešųjų pirkimų konkursams, viešųjų pirkimų dokumentų rengimas (konkursų dokumentų, sutarčių projektų rengimas, protokolų rašymas), viešųjų pirkimų ataskaitų rengimas ir teikimas, pasiūlymų vertinimas, atsakymų į pretenzijas, paklausimus ir t. t.;
- viešųjų pirkimų teisinės bazės perkančiojoje organizacijoje rengimas (pirkimo taisyklių, viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentų ir pan. atnaujinimas pasikeitus teisės aktams);
- kitų su viešaisiais pirkimais susijusių funkcijų vykdymas.

Reikalavimai darbuotojui:

- turėti aukštąjį išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje (nuo techninės specifikacijos paskelbimo iki sutarties pasirašymo);
- turėti viešųjų pirkimų vykdymo patirties perkančiojoje organizacijoje;
- gebėti dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS);
- mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas – anglų kalba);
- gebėti savarankiškai atlikti pavestus darbus;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus viešųjų pirkimų ir su tuo susijusiose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir rengimą;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, išmanyti raštvedybą;
- būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti komandoje.

Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją bei įsipareigojame laikytis lygių galimybių reikalavimų.

Kontaktinis asmuo
Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė Renata Zailskė, tel. (8 5) 252 7217, el. paštas renata.zailske@pylimas.lt.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu renata.zailske@pylimas.lt.

Skelbimas galioja iki: 2019-06-30