VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Žiemos dekoracija

Kviečiame dirbti PROJEKTŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PROJEKTŲ SPECIALISTĄ-KOORDINATORIŲ

Skelbimo data: 2021-08-11

VšĮ Centro poliklinika – viena didžiausių ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje. Šiandien poliklinika didžiuojasi naujausiomis informacinėmis technologijomis ir kompiuterijos galimybėmis paremta pacientų registracijos, medikų darbo sistema, aukščiausius europinius standartus atitinkančia laboratorija.

Pareigų pavadinimas

Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus projektų specialistas-koordinatorius

Pasiūlymas galioja iki

2021-10-01

Reikalavimai darbuotojui

• aukštasis išsilavinimas, ne mažiau kaip 1 m. darbo patirtis projektų valdymo (rengimo, administravimo ir įgyvendinimo srityje); 
• bent vienos užsienio kalbos (anglų / vokiečių / prancūzų) žinios ne žemesniu kaip B2 lygiu;
• gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;
• gebėjimas dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo pobūdis

• rinkti, analizuoti ir teikti skyriaus vedėjui informaciją apie tarptautinių ir nacionalinių fondų, kitų programų ar kitų šaltinių teikiamą (galimą gauti) finansavimą poliklinikai aktualiems projektams įgyvendinti;
• analizuoti poliklinikos galimybes dalyvauti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose;
• rengti poliklinikos planuojamų įgyvendinti projektų projektinius pasiūlymus ir paraiškas;
• administruoti priskirtus projektus, rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie projektų įgyvendinimo pažangą bei eigą, lėšų panaudojimą, atsakyti už tinkamą ir savalaikį priskirto projekto įgyvendinimą;
• pagal kompetenciją rengti sutarčių, raštų projektus, atsakymus į poliklinikos steigėjo, Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitų juridinių asmenų raštus bei teikti prašomą informaciją;
• vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti poliklinikos strateginiai tikslai.

Siūlomo darbo pradžia

Nedelsiant

Galimybės kelti kvalifikaciją

Suteikiama galimybė kelti kvalifikaciją

Atlyginimas

Nuo 1550 iki 1750 Eur (bruto)

Papildomas socialinis paketas

Patrauklios darbo sąlygos inovatyvioje aplinkoje;
Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybės.

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

CV siųsti el. paštu personalas@pylimas.lt
Kontaktinis asmuo − Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 252 7217

Skelbimas galioja iki: 2021-10-01