VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūno užduotis – užtikrinti įstaigos veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauti sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoti asmens duomenų apsaugos klausimais. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, poliklinikoje paskirta duomenų apsaugos pareigūnė – Rolanda Adlienė. Jei turite klausimų susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir saugos užtikrinimu, prašome kreiptis el. paštu rolanda.adliene@pylimas.lt. arba tel. (8 5) 265 8567.