Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Viešasis konkursas AASP VYRIAUSIAJAM (-AI) SLAUGOS ADMINISTRATORIUI (-EI)

Skelbimo data: 2018-03-01

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, kodas 125873515

skelbia viešąjį konkursą šioms pareigoms užimti:

Antrinės asmens sveikatos priežiūros vyriausiojo (-sios) slaugos administratoriaus (-ės), dirbti 1 etato darbo krūviu, planuoti, organizuoti ir koordinuoti VšĮ Centro poliklinikos slaugos veiklą, kad VšĮ Centro poliklinikos Antrinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) padalinių pacientams įstaigoje ir namuose būtų suteiktos visapusiškos, kvalifikuotos slaugos paslaugos.

Pagrindiniai reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį arba aukšesnįjį medicininį išsilavinimą slaugos srityje;
  2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
  3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, koordinuoti, analizuoti padalinių ir jam pavaldžių darbuotojų slaugos veiklą, organizuoti bendradarbiavimą su kitais padaliniais, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, atlikti padalinių veiklos vertinimą, rengti analitinę medžiagą, padalinio veiklos planus ir ataskaitas, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles;
  4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų ir slaugos veiklą, žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant padalinių veiklą;
  5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), dokumentų valdymo sistemomis bei kitomis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;
  6. mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);
  7. būti komunikabiliam, pareigingam, punktualiam, savarankiškam, atsakingam. 

Dokumentai (pretendento anketa, prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją bei stažą įrodančių dokumentų kopijos (atvykstant į testus turėti ir originalius dokumentus) pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt) iki 2018 m. kovo 15 dienos. Atrankos būdas – testas raštu ir pokalbis žodžiu. Pokalbyje žodžiu dalyvauja tik testą raštu išlaikę kandidatai.

Telefonai pasiteirauti: (8 5)  251 4059, (8 5)  251 4018, atsakingi asmenys – Personalo skyriaus vedėja Laura Radzevičiūtė ir  Personalo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Paulaitytė.

Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją bei įsipareigojame laikytis lygių galimybių reikalavimų.

Skelbimas galioja iki: 2018-03-16