Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Siūlome darbą CHIRURGIJOS KONSULTACIJŲ SKYRIAUS VEDĖJUI (-AI)

Skelbimo data: 2017-09-11


Viešoji įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, kodas 125873515 
skelbia viešąjį konkursą šioms pareigoms užimti:

CHIRURGIJOS KONSULTACIJŲ SKYRIAUS VEDĖJUI (-AI), dirbti 0,5 etato darbo krūviu, planuoti, organizuoti ir koordinuoti VšĮ Centro poliklinikos Chirurgijos konsultacijų skyriaus veiklą taip, kad būtų teikiamos saugios, kvalifikuotos ir kokybiškos paslaugos, planuoti ir analizuoti paslaugų prieinamumą, atlikti kitą administracinę veiklą.

Pagrindiniai reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities medicinos studijų krypties specialybės išsilavinimą bei galiojančią gydytojo licenciją;
2. turėti vadovaujamo darbo asmens sveikatos priežiūros įstaigos padalinyje patirties;
3. gebėti planuoti, organizuoti, koordinuoti, analizuoti padalinio ir jam pavaldžių darbuotojų veiklą, organizuoti bendradarbiavimą su kitais padaliniais;
4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant padalinio veiklą;
5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
6. mokėti bendrauti su personalu ir pacientais, būti komunikabiliu, pareigingu, punktualiu, savarankišku, atsakingu;
7. mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt) iki 2017 m. rugsėjo 22 dienos.
Telefonai pasiteirauti: (8 5) 251 4059, (85) 251 4018, atsakingi asmenys – Personalo skyriaus vedėja Laura Radzevičiūtė ir Personalo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Paulaitytė.

Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją bei įsipareigojame laikytis lygių galimybių reikalavimų.

Skelbimas galioja iki: 2017-09-23