Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Kviečiame dirbti VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTĄ

Skelbimo data: 2017-02-20

 

Viešosios įstaigos Centro poliklinikos Projektų ir viešųjų pirkimų skyrius ieško komandos nario pilnai darbo dienai, Vilniuje.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO pareigybei užimti keliami šie bendrieji bei specialieji reikalavimai: 

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą (privalumas – teisės srityje);
 2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje (nuo techninės specifikacijos paskelbimo iki sutarties pasirašymo);
 3. turėti viešųjų pirkimų vykdymo patirties perkančiojoje organizacijoje;
 4. gebėti dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS);
 5. mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas – anglų kalba);
 6. gebėti savarankiškai atlikti pavestus darbus;
 7. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus viešųjų pirkimų ir su tuo susijusiuose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir rengimą;
 8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, išmanyti raštvedybą;
 9. būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti komandoje.

 Darbuotojo funkcijos: 

 1. Viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas, vykdymas;
 2. konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais;
 3. darbas su CVP IS, CPO, el. pirkimų vykdymas;
 4. pasiūlymų rengimas viešųjų pirkimų konkursams;
 5. viešųjų pirkimų dokumentų rengimas (konkursų dokumentų, sutarčių projektų rengimas, protokolų rašymas);
 6. viešųjų pirkimų ataskaitų rengimas bei teikimas;
 7. skelbimų pildymas (atsižvelgiant į pirkimo būdą);
 8. viešųjų pirkimų plano vykdymo kontrolė;
 9. viešųjų pirkimų teisinės bazės perkančiojoje organizacijoje priežiūra (pirkimo taisyklių, viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentų ir pan. atnaujinimas pasikeitus teisės aktams);
 10. kitų su viešaisiais pirkimais susijusių funkcijų vykdymas.

 Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai:

 1. Gyvenimo aprašymas;
 2. Rekomendacijos iš buvusių darboviečių (privalumas).

 Dokumentus siųsti elektroniniu paštu personalas@pylimas.lt

 Kontaktiniai duomenys: Personalo skyriaus vedėja Ina Čebotariova, tel. pasiteirauti (8 5) 251 4018

Skelbimas galioja iki: 2017-05-01

Norėdami kandidatuoti įveskite žemiau nurodytą informaciją